[Allegro.pl - największe aukcje online, emocje i super oferty!]
..... Menu .....
» Aktualności
» Unia Europejska
» Historia Unii
» Instytucje UE
» Negocjacje Polski
» Waluta Euro
» Traktat Akcesyjny
» Kraje członkowskie
» Kraje stowarzyszone
» Programy UE
» Unia w liczbach
.... Na luzie ....
» Forum
» Księga gości
» Formularz
..... Inne .....
» Kontakt
» Pomoc
» O autorze
» Współpraca
.... Sonda ....
Czy chcesz, aby w Polsce wprowadzono walutę Euro?
Tak
Nie
Nie mam zdania
 
 TRYBUNAŁ REWIDENTÓW KSIĘGOWYCH

Siedziba Rewidentów Co to jest?
Trybunał Rewidentów Księgowych - finansowe sumienie Unii - powstał w 1977 roku na mocy Traktatu Brukselskiego z 1975 roku i uchwały Rady Europejskiej z 1977 roku. Zastąpił istniejący wcześniej komitet kontroli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euroatomu.

Ile trwa jego kadencja?
Kadencja Trybunału trwa 6 lat.

Jaką ma strukturę?
Na czele Trybunału stoi przewodniczący, wybierany przez rewidentów na trzy lata. Żaden członek Trybunału Rewidentów nie może łączyć swojej funkcji rewidenta z żadną inną.

Jakie ma zadania?
  • kontroluje finanse Unii
  • nadzoruje wykorzystanie budżetu Wspólnot - pożyczki i kredyty, subsydia i fundusze strukturalne
  • ocenia prawidłowość wykorzystania wydatków Wspólnotowych.

    Członkowie Trybunału pracują w trzech stałych grupach kontrolnych (3- lub 4-osobowych) oraz jednej ad hoc (czteroosobowej) Co roku rewidenci księgowi przedstawiają sprawozdanie z kontroli budżetów instytucji europejskich. Sprawozdania te publikowane są w Dzienniku Urzędowym.

    Kto wchodzi w jego skład?
    W skład Trybunału Rewidentów Księgowych wchodzi 15 kontrolerów ze wszystkich państw Piętnastki. Są oni mianowani przez Radę Europejską, po zaopiniowaniu ich kandydatur przez Komisję.

  •                     Copyright by Artur Froncek 2003 - 2004. All rights reserved.